Licencie

Naša spoločnosť vlastní všetky zákonom stanovené oprávnenia, osvedčenia, licencie a certifikáty pre výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Čo nás však odlišuje od našej konkurencie je, že sa neustále vzdelávame, sledujeme nové predpisy a trendy v meracej technike. Disponujeme modernými meracími prístrojmi so zabudovanou pamäťou, či s aizovanými procesmi meraní. Proces aizácie využívame aj pri tvorení revíznych správ, pri ktorom namerané veličiny prenášame z meracích prístrojov do unikátnych programov pre tvorbu revíznych správ, naprogramovaných priamo našou spoločnosťou. Týmto spôsobom sme schopní poskytnúť našim zákazníkom tú najvyššiu kvalitu služieb a následné rýchle dodanie revíznych správ bez zbytočného čakania. Naša spoločnosť je navyše poistená na prípadné škody, spôsobené pri výkone revízie elektrických zariadení, ktorú sme počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu ešte využiť nemuseli, no radíme ju medzi naše benefity.

Naše certifikáty