Predmetom OPaOS je elektrický stroj vrátane riadiacich systémov a prídavnej inštalácie, ktoré sú jeho súčasťou.

Úlohou OPaOS je preukázať, že elektrické zariadenie je inštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi výrobcu a je vhodné pre použitie v okolitom prostredí.

Odborná prehliadka a odborná skúška má tiež preukázať, že elektrická inštalácia stroja zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

Žiadosť o cenovú ponuku revízie strojov

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.