Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

  

Postup pri revízii elektroinštalácie

- prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov

- preverenie kompletnosti označenia prvkov a obvodov

- preverenie popisu a rozlíšenia neutrálnych a ochranných vodičov podľa príslušnosti k silovým obvodom

- overenie rozvádzača

- meranie izolačného stavu jednotlivých pracovných vodičov voči ochranným vodičom

- kontrola prechodnosti ističov, resp. vypínačov - meranie impedancie vypínacej slučky a vyhodnotenie vhodnosti istenia

- meranie sledu fáz

Žiadosť o cenovú ponuku revízie objektov

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.