Naše balíky služieb revízie spotrebičov sa odvíjajú od celkového počtu kusov revidovaných zariadení. Čím je počet spotrebičov vyšší, tým je cena za naše služby nižšia. Prosím, kontaktujte nás za účelom vypracovania individuálnej cenovej ponuky. Veríme, že budete milo prekvapení.

 

INOVATÍVNE PRACOVNÉ POSTUPY

Najmodernejšie technológie urýchľujúce výkon prác.

 

Čas sú peniaze. Preto stále ponúkame tie najnižšie ceny na trhu. U nás neplatíte za vysedávanie revízneho technika a jeho premrhaný čas strávený nad manuálnou tvorbou revíznych správ. S našim softwarovým vybavením a modernými meracími prístrojmi so zabudovanou pamäťou nameraných údajov, nechávame konkurenciu za sebou na míle ďaleko. Namiesto papierových zápisníkov pri práci používame elektronické tablety so softwarovým vybavením pre evidenciu a tvorbu revíznych správ, navrhnutým a vyvinutým našou spoločnosťou. Program disponuje databázou viac ako 20 000 typov spotrebičov a ich výrobných parametrov, čo výrazne urýchľuje evidenciu zariadení a výkon revízie u zákazníka. Chod vašej prevádzky pre účely výkonu merania zariadení tak narušíme len minimálne. Ak sme u vás už boli, software nás upozorní na všetky zariadenia v danom priestore a určí, ktorým zariadeniam už vypršala, alebo čoskoro vyprší platnosť revízie. Nie je potrebné listovať v dokladoch či v desiatkach šanónov a kontrolovať manuálne položku po položke. Vo veľkých korporáciách, či výrobných závodoch, v ktorých bežne spotrebiče alebo priamo celé oddelenia migrujú, je výkon pravidelnej kontroly či opakovanej revízie pomocou papierových podkladov prakticky nemožný. Náš systém si poradí s každou takou situáciou.

 

OKAMŽITÝ EXPORT SPRÁV

Revíziu obdržíte mailom už do niekoľkých minút.

 

Zabudnite na niekoľkotýždňové čakanie ma revízne správy. U nás sa protokol o revízii a kontrole tvorí už v priebehu prác u zákazníka. Jediné, čo technik po ukončení odbornej prehliadky a odbornej skúšky vykoná, je, že stiahne namerané dáta z meracieho prístroja, vybaveného pamäťou meraní, do nášho systému. Revízia je tak okamžite pripravená na export / tlač / e-mail vo formáte .pdf a pre import na cloud server už do niekoľkých minút po ukončení prác.

 

QR KÓDY

Jedno zariadenie, jeden revízny štítok.

   

Každé zrevidované zariadenie označíme revíznym štítkom s unikátnym QR kódom, ktorým je spotrebič označený od jeho uvedenia do prevádzky, až po jeho vyradenie z používania. Vaše zariadenia tak nebudú znehodnocované a nepremenia sa na nástenku evidenčných štítkov a dátumových terčíkov revíznych technikov, ktoré sa po čase nedajú odstrániť. Naše revízne štítky sú so špeciálneho materiálu vyvinuté tak, aby boli oteruvzdorné, aby vydržali externé poveternostné podmienky, mínusové teploty, dážď, mráz, vysoké teploty, špinu a aby po ich odstránení ani po rokoch nezostal na vašich zariadeniach lep. 

 

EVIDENCIA TERMÍNOV REVÍZIÍ

Automatické upozornenia na koniec platnosti Vašich revízií.

 

Evidencia termínov predstavuje pre zákazníka zbytočnú záťaž. Lehoty revízií jednotlivých zariadení sú rôzne. Odvíjajú sa od konkrétneho typu zariadenia, od toho v akom prostredí sa nachádza, ako často sa s daným zariadením pracuje, či je pevne pripevnené alebo ťažšie ako 18kg, či je prenosné a podobne. Prenechajte tieto starosti na nás, s nami sa viac nemusíte o nič starať. Nemusíte študovať komplikované revízne správy, značiť si lehoty, hľadať kontakty na technikov, či si sami objednávať práce. My Vás na blížiacu sa lehotu revízie každého zariadenia upozorníme v dostatočnom predstihu, za účelom dohodnutia si termínu opakovanej prehliadky. Postaráme sa o evidenciu Vašich termínov tak, aby boli všetky Vaše revízie vždy aktuálne.

 

ON-LINE KARTY SPOTREBIČOV

Cloud server revíznych správ pre evidenčné štítky s QR kódmi.

  

Ako prvá a jediná spoločnosť na Slovensku ponúkame našim klientom on-line prístup ku revíznym správam. Naše revízne štítky obsahujú unikátne QR kódy, vďaka ktorým získate on-line prístup k údajom zo všetkých vykonaných revízií a kontrol daného zariadenia jednoducho na svojom smartfóne, bez nutnosti hľadania či listovania v revíznych správach. Tento okamžitý prístup k údajom je veľmi nápomocný pri rôznych auditoch, protipožiarnych kontrolách, kontrolách BOZP, pri kontrolách technickou inšpekciu a pod., ktoré sú mnohokrát sami o sebe veľmi stresujúce. Vďaka QR kódom si vie kontrolór priamo na svojom smartfóne sám odčítať potrebné dáta z našich unikátnych revíznych štítkov. Neváhajte a presvedčte sa sami, ako jednoducho náš cloud server funguje. Otvorte na svojom smartfóne fotoaparát, či čítačku QR kódov a naskenujte kód z hore zobrazeného revízneho štítka. Ak máte našu stránku už zobrazenú na smartfóne, pre ukážku funkcie iba kliknite na obrázok. Po naskenovaní QR kódu, alebo kliknutí na obrázok revízneho štítka sa Vám zobrazí kompletná história revízií spotrebiča s revíznym štítkom 90000, ktorým je v tomto prípade kávovar. Na danom zariadení bola vykonaná revízia, následne tri polročné prehliadky, opakovaná revízia a dve prehliadky. Pri tretej prehliadke bola nájdená závada, ktorú však zákazník odstránil a spotrebič bol opäť zrevidovaný a zaradený do prevádzky.

Žiadosť o cenovú ponuku revízie náradia

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.