Poistenie

Poistenie zodpovednosti

Naša spoločnosť má pre prípady neočakávaných udalostí uzatvorené poistenie zodpovednosti za prípadné škody, spôsobené pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Toto poistenie sme počas nášho pôsobenia na trhu využiť nemuseli, no ochrana našich zákazníkov je pre nás dôležitá.

Základný rozsah poistenia zahŕňa:

  • náhradu škody do výšky 200 000€
  • všeobecnú zodpovednosť technika vrátane chybne vykonanej práce, chybne vykonanej služby, škody na prepravovaných veciach, škodu, ktorá vznikne na území celého sveta 

Naše certifikáty