Certifikát

Odborný seminár SEZ

Naša spoločnosť je členom Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska.

Komora elektrotechnikov Slovenska:

  • združuje elektrotechnikov Slovenskej republiky a zastupuje ich záujmy
  • spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri tvorbe noriem a zabezpečení služby "Prístup STN ONLINE"
  • vykonáva školiacu a edičnú činnosť pre elektrotechnikov
  • organizuje odborné prednášky a školenia pre elektrotechnikov

Naše certifikáty