OPaOS elektrickej prípojky je preverenie napojenia prípojkovej skrine odbočením od zariadenia verejného rozvodu elektrickej energie, elektromerový rozvádzač, hlavné vypínacie zariadenie a prívodný prípojkový kábel. OPaOS má preukázať, že elektrická inštalácia prípojky zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

 

Postup pri revízii elektrickej prípojky:

- prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov 

- meranie spojitosti vodiča PEN (PE) 

- meranie odporu uzemňovača (ak je súčasťou prípojky nn) a/alebo celkový odpor uzemnenia siete

 - meranie izolačného stavu jednotlivých pracovných vodičov voči ochranným vodičom

 - kontrola priechodnosti hlavného ističa 

- meranie impedancie vypínacej slučky a vyhodnotenie vhodnosti istenia 

- meranie sledu fáz

Žiadosť o ponuku revízie prípojky

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.