Revízia vykonaná Kontrola vykonaná Platnosť revízie Názov zariadenia Výrobca Výrobné číslo Umiestnenie Trieda ochrany Dĺžka Typ U P I Rpe (Ω) ISO (MΩ) Ipe (mA) Id (mA) If (mA) Poznámka Záver Skupina
19.1.2019 19.1.2021 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A 0,253 24 0,56 VYHOVUJE Skupina E
14.7.2019 19.1.2021 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A VYHOVUJE Skupina E
22.1.2020 19.1.2021 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A VYHOVUJE Skupina E
18.7.2020 19.1.2021 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A POŠKODENÁ VIDLICA NEVYHOVUJE Skupina E
16.1.2021 16.1.2023 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A 0,049 >500 0,19 VYHOVUJE Skupina E
8.7.2021 16.1.2023 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A VYHOVUJE Skupina E
17.1.2022 16.1.2023 KÁVOVAR SUPER COFFE 0964 KUCHYNKA I 1m PROFI+ 240V 1680W 7A VYHOVUJE Skupina E