Naše balíky služieb revízie spotrebičov sa odvíjajú od celkového počtu kusov revidovaných zariadení. Čím je počet spotrebičov vyšší, tým je cena za naše služby nižšia. Prosím, kontaktujte nás za účelom vypracovania individuálnej cenovej ponuky. Veríme, že budete milo prekvapení.

 

Inovatívne pracovné postupy.

 

Čas sú peniaze. Preto stále ponúkame tie najnižšie ceny na trhu. U nás neplatíte za vysedávanie revízneho technika a jeho premrhaný čas strávený nad manuálnou tvorbou revíznych správ. S našim softwarovým vybavením a modernými meracími prístrojmi so zabudovanou pamäťou nameraných údajov, nechávame konkurenciu za sebou na míle ďaleko. Namiesto papierových zápisníkov pri práci používame elektronické tablety so softwarovým vybavením pre evidenciu a tvorbu revíznych správ, navrhnutým a vyvinutým našou spoločnosťou. Program disponuje databázou cez 15 000 typov spotrebičov a ich výrobných parametrov, čo výrazne urýchľuje evidenciu zariadení a výkon revízie u zákazníka. Chod vašej prevádzky pre účely výkonu merania zariadení tak narušíme len minimálne. Ak sme u vás už boli, software nás upozorní na všetky zariadenia v danom priestore a určí, ktorým zariadeniam už vypršala, alebo čoskoro vyprší platnosť revízie. Nie je potrebné listovať v dokladoch či v desiatkach šanónov a kontrolovať manuálne položku po položke. Vo veľkých korporáciách, či výrobných závodoch, v ktorých bežne spotrebiče alebo priamo celé oddelenia migrujú, je výkon pravidelnej kontroly či opakovanej revízie pomocou papierových podkladov prakticky nemožný. Náš systém si poradí s každou takou situáciou.

 

Revíziu obdržíte mailom už do niekoľkých minút.

 

Protokol o revízii a kontrole sa tvorí už v priebehu prác u zákazníka. Jediné, čo technik po ukončení prác vykoná, je, že stiahne namerané dáta z meracieho prístroja, vybaveného pamäťou meraní, do nášho systému. Revízia je tak okamžite pripravená na export / tlač / e-mail vo formáte pdf.

 

Jedno zariadenie, jeden revízny štítok.

   

Každé zrevidované zariadenie označíme unikátnym čiarový kódom, ktorým je spotrebič označený od jeho uvedenia do prevádzky, až po jeho vyradenie z používania. Vaše zariadenia tak nebudú znehodnocované a nepremenia sa na nástenku pre evidenčné štítky revíznych technikov. 

 

On-line evidencia.

 

Revízny štítok neobsahuje žiaden viditeľný údaj o dátume výkonu revízie, ani jej platnosti. Tieto údaje sú určené iba pre poverené osoby vo vašej spoločnosti, technikov BOZP, požiarnych technikov, auditorov a pod. Údaje sú uvedené v revíznych správach a sú tiež dostupné on-line, chránené prihlasovacím heslom. V prípade skončenia platnosti revízie sa tak vyhnete privolaniu kontroly nespokojným zákazníkom, či zlomyseľným zamestnancom, ktorý by si daný údaj mohol všimnúť priamo na vašom zariadení. My Vás na blížiaci sa koniec platnosti revíznych správ upozorníme v dostatočnom predstihu. Nemusíte listovať v revíznych správach a značiť si konkrétne termíny revízií. Evidencia termínov predstavuje pre zákazníka zbytočnú záťaž, nakoľko každé zariadenie má iný termín revízie. Termíny revízií sa odvíjajú od konkrétneho typu zariadenia, od toho, v akom prostredí sa nachádza, alebo ako často sa s daným zariadením pracuje. Vyskúšajte ukážku našej on-line evidencie v sekcii login, kde nájdete modelovú ukážku evidencie elektrického zariadenia, spotrebiča, stroja alebo ručného náradia a tiež prípadný popis nedostatkov.

Žiadosť o cenovú ponuku revízie spotrebičov

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.