Predmetom OPaOS elektrických spotrebičov sa zisťuje technický stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. 

Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia a ostatné spotrebiče podobného charakteru.

Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

Žiadosť o cenovú ponuku revízie spotrebičov

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.