CCTV

kamerové systémy

EPS

Protipožiarne systémy

EZS

Zabezpečovacie systémy

ID

Identifikačné systémy

http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/274643cctv.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/830904eps.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586307ezs.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/624210ID.jpg
/index.php/produkty/kamerove-systemy.html /index.php/produkty/elektronicka-poiarna-signalizacia.html /index.php/produkty/elektronicke-zabezpeovacie-systemy.html /index.php/produkty/dochadzkove-systemy.html

Integrovaná správa budov - C4


Požiadavkám na centralizáciu ovládania, správy, vizualizácie a managementu bezpečnostných technológií vychádza v ústrety prepracovaný informačný systém C4. S využitím najmodernejších počítačových technológií ponúka užívateľovi unifikované prostredie pre jednoduchú obsluhu pripojených technológií, komplexný prehľad o ich aktuálnom stave, vysoký stupeň zabezpečenia a zníženie prevádzkových nákladov.

Šírka záberu tohto informačného systému zahrňuje podporu :

 • - bezpečnostných systémov
 • - požiarnych systémov
 • - prístupových systémov
 • - kamerových systémov
 • - klimatizácií
 • - vyhodnotenie dochádzky
 • - riadenie parkovísk
 • - stravovanie

a mnoho ďalších systémov, ktoré sa v súčasnej dobe nasadzujú do inteligentných budov.

Kompletnú obsluhu, správu a údržbu programu je možné prevádzať na základe pridelených oprávnení z akéhokoľvek PC pripojeného do firemnej siete. Systém podporuje zber dát z monitorovaných technológií pripojených buď lokálne do riadiaceho počítača, alebo prostredníctvom počítačovej siete. Programové balíky sú odstupňované podľa veľkosti inštalácie: od najjednoduchších nasadení na jednej samostatnej budove až po rozsiahle inštalácie zahŕňajúce stovky budov a systémov. Jednotné jadro a vhodná voľba typu inštalácie poskytuje užívateľovi maximálnu ochranu investícií a bezproblémový prechod na vyššiu verziu v prípade rozširovania a doplňovania požiadaviek zákazníka. Podobný systém je využitý aj pre vytvorenie aplikačného prostredia.
Zabudovanie rozšírovateľného systému "užívateľských rolí" ponúka užívateľovi presne tú funkcionalitu, ktorá odpovedá jeho pracovnému nasadeniu. Konkrétny pracovník pracuje iba so svojou časťou aplikácie a nie je zahlcovaný množstvom menu, ktoré sa netýkajú jeho pracovného zaradenia. Všetky užívateľské nastavenia vrátane jazykovej mutácie sú ukladané na centrálnom serveri a každý užívateľ tak môže využiť svoje užívateľské nastavenie bez ohľadu, na ktorom počítači pracuje.

 

Vlastosti informačného systému C4 :

 • - centralizovaný systém
 • - klient/server architektúra
 • - jednotná centrálna databáza pre všetky pripojené technológie
 • - jednotná správa užívateľov v rámci všetkých technológií
 • - prehľadná ergonómia aplikácie využívajúca tzv. "smart klienta"
 • - intuitívna a rýchla práca so systémom na báze tzv. "užívateľských rolí"
 • - hierarchia nastavenia oprávnení
 • - vysoká bezpečnosť práce s dátami, možnosť šifrovania na všetkých úrovniach prenosu
 • - jednoduché ovládanie a manažment s využitím hierarchie dát - napr. dedičnosť práv, prístupov
 • - jednoducho inštalovateľný systém využívajúci prednastavených užívateľsky modifikovateľných šablón
 • - inštalácia serverových komponentov do 30 minút
 • - automatická inštalácia klientskych komponentov a to vrátane nových verzií
 • - grafická reprezentácia topológie systému a aktuálnych stavov i bez "mapového" zobrazenia
 • - inteligentná automatická detekcia porúch
 • - otvorený modulárny systém vďaka jednotnému jadru použiteľný od najmenších, až po rozsiahle aplikácie
 • - podpora práce vo viacerých časových zónach
 • - aplikačná vrstva pre prepojenie s centrálnymi informačnými systémami podniku
 • - užívateľsky definované akcie systému v závislosti na jeho stave a čase
 • - možnosť integrácie definícií užívateľských účtov do domény (single sign-on)
 • - otvorenosť pre vývojárov tretích strán pomocou štandardu WSDL
 • - podpora pre integráciu pripojených technológií priamo ich výrobcami
 • - SDK podporný balík pre vývoj a nasadenie nových zariadení
 • - široké možnosti grafickej prezentácie situácií na objektoch s využitím protokolu HTTP a HTTPS
 • - spolupráca s web servermi
 • - licenčne neobmedzený počet klientskych staníc - nulový poplatok za klienta
 • - priame importy a exporty dát z celej rady najčastejšie používaných aplikácií - CAD, MS Excel, XML a pod.
 • - integrovaný užívateľsky definovaný generátor zostáv
 • - robustný, užívateľsky konfigurovateľný dochádzkový modul