Pre vyhľadanie on-line informácií o revíziách Vašich zariadení sa prosím prihláste do osobnej zóny prihlasovacími údajmi, ktoré Vám boli zaslané od našej spoločnosti. Prihlasovací formulár sa nachádza pod týmto článkom. Neregistrovaní návštevníci môžu vyskúšať našu modelovú evidenčnú databázu. Pomocou mobilného zariadenia, tabletu, notebooku alebo osobného počítača zadajte do vyhľadávača revízne číslo zariadenia. Revízne číslo je unikátny čiarový kód, ktorým je označené každé zariadenie zrevidované našou spoločnosťou od jeho uvedenia do prevádzky, až po jeho vyradenie. Vaše zariadenia sa tak nepremenia na nástenku pre evidenčné štítky revíznych technikov. Revízny štítok neobsahuje žiaden viditeľný údaj o dátume výkonu revízie a jej platnosti. Tieto údaje sú určené iba pre poverené osoby vo vašej spoločnosti, technikov BOZP, požiarnych technikov, auditorov a pod., sú dostupné on-line a chránené prihlasovacími údajmi. V prípade skončenia platnosti revízie sa vyhnete privolaniu kontroly nespokojným zákazníkom, či zlomyseľným zamestnancom. My Vás na blížiaci sa koniec platnosti revíznych správ upozorníme v dostatočnom predstihu. Nemusíte listovať v revíznych správach a značiť si konkrétne termíny revízií. Evidencia termínov predstavuje pre zákazníka zbytočnú záťaž, nakoľko každé zariadenie má iný termín revízie. Termíny revízií sa odvíjajú od konkrétneho typu zariadenia, od toho v akom prostredí sa zariadenie nachádza, alebo ako často sa s daným zariadením pracuje. Vyskúšajte náš on-line systém, ktorý Vám zobrazí kompletnú evidenciu termínov elektrického zariadenia, spotrebiča, stroja, alebo ručného náradia a tiež popis prípadných nedostatkov. Pre zobrazenie modelových dát, prosím, zadajte do políčka vyhľadávača revízne číslo v intervale od 82500 do 82549.